De Latei
Vereniging de Latei biedt ondersteuning bij het zelf opzetten van woonvormen voor mensen met een beperking. Meer weten? Mail naar info@delatei.nl of bel 06-316 888 00

Wat is de Latei?

Het woord “latei” is afkomstig uit de bouwwereld: het is een steunbalk die voldoende draagkracht biedt om op verder te bouwen. Vereniging de Latei wil zo'n steun zijn voor (naasten van) mensen met een beperking die hun eigen woonvorm willen realiseren. Onafhankelijk van een zorginstelling, met optimale zeggenschap over hun eigen leven. Ze huren zelf hun woonruimte, kiezen zelf met wie ze samen willen wonen en kopen met elkaar zelf de benodigde zorg in. Samen zo zelfstandig mogelijk.

Op onafhankelijke basis biedt de Latei informatie, advies en ondersteuning tijdens dit hele traject: van het vormen van een groep, het zoeken naar (of laten realiseren van) geschikte woonruimte, het juridisch vormgeven van het project tot het inkopen van goede zorg op maat. Ook voor gerealiseerde projecten blijft de Latei de belangenvereniging en het kennisplatform waar men altijd met vragen terecht kan. De Latei is een centraal ontmoetingspunt waar bewoners, ouders en professionals kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Zo hoopt de Latei het pad te effenen voor anderen die ondanks hun beperking toch zo gewoon en zelfstandig mogelijk willen wonen. Bijzonder en toch heel gewoon.